Direkt zum Inhalt
Menü
Menü

De Nederlandse vlag op de kerktoren van Aalten

Herkenningbaken voor vliegtuigen

Beeld - De Nederlandse vlag als herkenningsteken.
 

Rond de top van de kerktoren van Aalten is de Nederlandse vlag gedrapeerd of geschilderd. Duitse piloten konden zo vanuit hun vliegmachines zien dat ze (per abuis) boven het neutrale Nederland vlogen, en zo het risico liepen dat Nederlandse soldaten met scherp op hen zouden schieten. Nederland bewaakte zijn neutraliteit streng.

Duitse dubbeldekkers vlogen niet alleen boven het front in Vlaanderen en Noord-Frankrijk, maar ook in hun eigen achterland. Soms rakelings langs de Duits-Gelderse grens. De Nederlandse overheid wilde daarom dat in grensplaatsen de Nederlandse vlag vanaf torens of andere hoge gebouwen zichtbaar was 'tot richtsnoer der aviateurs'. Ook Nederlandse piloten hadden hier profijt van als zij boven de grens patrouillevluchten uitvoerden in een van de vier vliegtuigen die de Nederlandse 'luchtmacht' rijk was.

Tot aan het eind van 1918 bleef de angst dat Nederland, tegen zijn wil, betrokken zou raken bij 'De Groote OorIog'. Dit was reden voor de burgemeester van Winterswijk om in 1917 voorschriften op te stellen omdat “bedreiging met een luchtaanval ieder oogenblik te wachten staat”.

Een paar voorbeelden van die voorschriften: “Bij bedreiging van een luchtaanval zal onmiddellijk door een of meer trompetters de eerste maten van de taptoe geblazen worden. Het eindigen van het Iuchtalarm wordt kenbaar gemaakt door het Iuiden der klokken”.

“Een ieder is verplicht dekking zoekende personen in zijne woning, werkplaats of althans in de gang van dat gebouw toe te Iaten. Wie in het vrije veld zijnde, daar geene dekking kan vinden, legt zich plat op den gron”.

 

Bronnen (voor alle: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem)

- SARA 0828 Topografisch-historische atlas inv. nr. 189 ” '

- SARA 0263 Gemeentebestuur Winterswijk inv. nr. 4071

- jaarboek A&L, dl. 38, Hang de v/ag uit, we zijn neutraall, Jan Kramer, 2014

Top Cookie-Einstellungen