Direkt zum Inhalt
Menü
Menü

Liebe im Krieg: Thea und Wolfgang

Als opgejaagd wild - Wie hochgejagdes Wild

Fotografie - Thea und Wolfgang als glückliches Paar.
 

Als Hitler aan de macht komt vlucht Wolfgang van Duitsland naar Winterswijk. Daar leert hij Thea kennen, die met haar familie boven de kledingwinkel van haar ouders woont. Als Thea en Wolfgang een jaar verkering hebben maakt Wolfgang een mooi rapport en getuigschrlft voor haar. Beiden Joods, moeten ze in 1942 onderduiken, Thea in Friesland en Wolfgang in Rotterdam. Thea is dan 21 jaar en zij heeft het heel zwaar tljdens de onderduiktijd. Ze is depressief en ze mist Wolfgang vreselijk. Op 7 december krijgt Thea een mogelijkheid om naar Wolfgang te gaan en ze grijpt deze mogelljkheid met beide handen aan. Het weerzien is geweldig, maar ze zijn slechts enkele dagen samen. Thea's dagboek eindigt op 10 december 1943.
Thea en Wolfgang zijn vermoedelijk verraden. Ze is samen met Wolfgang op 16 december 1943 aangekomen in Westerbork en op 25januari 1944 in Auschwitz vermoord. Wolfgang is 21 januari 1945 ergens in midden Europa vermoord.


Als Hitler an die Macht kommt, flüchtet Wolfgang von Deutschland aus nach Winterswijk und lernt dort Thea kennen. Thea wohnt mit ihrer Familie über dem Modegeschäft der Eltern. Als Thea und Wolfgang ein Jahr zusammen gehen, schreibt Wolfgang ihr einen schönen Brief. Beide jüdisch, müssen sie 1942  untertauchen, Thea in Friesland und Wolfgang in Rotterdam. Thea, zu dem Zeitpunkt 21 Jahre, leidet sehr in ihrem Versteck. Sie ist depressiv und vermisst Wolfgang schrecklich. Am 7. Dezember bietet sich für Thea eine Möglichkeit, zu Wolfgang zu fahren. Sie greift mit beiden Händen zu. Das Wiedersehen ist herrlich, doch sie sind nur wenige Tage zusammen. Theas Tagebuch endet am 10. Dezember.
Vermutlich wurden Thea und Wolfgang verraten. Zusammen mit Wolfgang kam sie am 16. Dezember 1943 in Westerbork an und wurde am 25. Januar 1944 in Auschwitz ermordet. Wolfgang wurde irgendwo in Mitteleuropa am 21. Januar 1945 ermordet.

Zie ook de website met het filmpje "Die Geschichte von Wolfgang Maas und Thea Windmuller" (opgenomen met Rauand Taleb, een jonge vluchteling)

Bron: getuigschrift Wolfgang Maas, Mirjam Schwarz, Synagoge Winterswijk / Quelle: Schriftliches Zeugnis von Wolfgang Maas, Mirjam Schwarz, Synagoge Winterswijk

Bron: Liefde in Oorlogstijd, brochure Museum Aalten

Top Cookie-Einstellungen